Historia

O DTV
20.10.2009 pierwsze Słowo od Boga potwierdzające rozpoczęcie służby telewizyjnej: “Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg…” (Hebr. 1:1a)
—.—.2009 drugie Słowo od Boga potwierdzające rozpoczęcie służby telewizyjnej: “Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany…” (Filip. 1:18a-b)
26.12.2009 pierwsza produkcja służby telewizyjnej
26.09.2010 rozpoczęcie jedno-kamerowych transmisji off-line z niedzielnych nabożeństw
01.01.2011 uruchomienie telewizji internetowej w systemie VOD (wersja BETA), pod adresem www.beta.dobra-telewizja.pl
18.02.2011 udział w konferencji “Media w Kościele” w Warszawie, podczas której zgłoszono akces do udziału w “ciele roboczym”, powołanym do stworzenia fundacji wspierającej rozwój mediów chrześcijańskich w Polsce
20.02.2011 zakup pierwszego 3-torowego miksera wizyjnego do realizacji “na żywo”
15.01.2012 godz.20:09:04 – 100.000 wejść na liczniku strony internetowej Dobrej Telewizji, po 1 roku, 14 dniach, 8 godzinach, 9 minutach i 4 sekundach od rozpoczęcia nadawania w internecie
03.02.2012 emisja pierwszego odcinka, pierwszego autorskiego programu Dobrej Telewizji, p.t. “Prosto z Mostu”
23.03.2012 uruchomienie strony internetowej Dobrej Telewizji na nowym serwerze (VPS), tzw. “chmurze serwerowej”
01.04.2012 powołanie do życia i rozpoczęcie działalności NEWSroom’u Dobrej Telewizji
20.06.2013 zarejestrowanie w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FUNDACJIDOBRE DZIEŁO” jako podstawy formalno-prawnej Dobrej Telewizji