Słowo od Boga

O DTV


Bóg jest dobry! Jest naszym przyjacielem i chce mieć szczególną relację z każdym z nas. Nie chce abyśmy błądzili po omacku, nie wiedząc co czynić, jaki jest nasz sens i dokąd zmierzamy. On ma wyjątkowy, fascynujący i pełny błogosławieństw plan dla każdego z nas. Dzięki Duchowi Świętemu, który został nam przyobiecany i w którego zostaliśmy zapieczętowani jako dzieci Boże, możemy śmiało powiedzieć: usłyszeliśmy Boże wezwanie, przyjęliśmy Jego wolę oraz cudowny plan i z radością od grudnia 2009 rozpoczęliśmy pracę nad tym, co nam przedłożył.


Oto kilka Bożych słów, które skierował do nas wszechmogący Bóg, abyśmy rozpoczęli pracę w winnicy Dobrej Telewizji:


Mat. 24:14

“I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.”


Hebr. 1:1

“Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg…”


Filip. 1:18a-b

“Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany,...”


Jan. 20:30-31

“I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;
Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.”


Bóg pragnie dla nas wszystkiego co najlepsze! Obyśmy tylko zawsze byli gotowi to przyjąć.